Scena44 wystąpi na scenie LOK

Grupa teatralna z II LO – Scena44, pracująca pod kierunkiem Rafała Wrotkowskiego, wystąpi w czwartek 23 marca o godzinie 18:00 w Lubartowskim Ośrodku Kultury, gdzie zaprezentuje spektakl oparty na prozie Swietłany Aleksijewicz „Wojna nie ma w sobie nic z teatru”. Przedstawienie zostało przygotowane w ramach polsko – węgierskiej wymiany młodzieży finansowanej z funduszy Grupy Wyszehradzkiej. Wstęp wolny.

Wcześniej 19 marca o godz. 17:30 Scena44 wystąpi w Centrum Kultury w Lublinie na XXV Ogólnopolskim Przeglądzie Szekspirowskim ze sztuką „Makbet Redivivus”.