Segregujemy odpady? – wypełnij ankietę ZKGZL

Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej zaprasza wszystkich mieszkańców gmin (uczniów zarówno szkół podstawowych jak i średnich, osoby dorosłe i seniorów) do wypełnienia krótkiej ankiety.

Ankieta jest anonimowa i służy do uzyskania informacji na temat poziomu świadomości mieszkańców gmin zrzeszonych w Związku Komunalnym Gmin Ziemi Lubartowskiej (1. Gmina Lubartów 2. Gmina Miasto Lubartów 3. Gmina i Miasto Ostrów Lubelski 4. Gmina Ostrówek 5. Gmina Serniki) dotyczącej segregacji odpadów oraz szeroko pojętej ekologii. Wyniki posłużą do precyzyjnego opracowania kierunków i zakresów działań kampanii edukacyjno – informacyjnej. Badanie ankietowe jest częścią realizacji Strategii edukacji ekologicznej i promocji ZKGZL.

Ankieta jest w dwóch wariantach:

1) dla dzieci i młodzieży: https://forms.gle/KNjgEdSwo9Yykdr1A

2) dla osób dorosłych: https://forms.gle/rq46y26XWKKw281r8

Zakres pytań jest identyczny, jedynie formy pytań są dostosowane do wieku odbiorców.

Linki do ankiet będą aktywne do 17.03.2024r.