Sejm dzieci i młodzieży

Jesteśmy uczennicami Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubartowie. Zachęcone ubiegłorocznymi sukcesami naszych przyjaciół oraz motywowane kształtowaniem w sobie i wśród naszych rówieśników postaw obywatelskich postanowiłyśmy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby reprezentować naszą szkołę jako posłowie XXIV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Tytuł tegorocznych obrad –„Posłowie pierwszego Sejmu Niepodległej” nawiązuje do 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tym tytułem związane są również zadania, które musimy wykonać, aby spełniło się nasze marzenie.

Posłem, a w zasadzie posłanką, którą będziemy promować w naszych staraniach o udział w obradach Sejmu, jest Irena Kosmowska. Wybrałyśmy tę postać z kilku powodów. Głównie dlatego, że była jedną z kobiet wybranych do Sejmu Ustawodawczego oraz była związana z naszym regionem. Założyła szkołę nieopodal Lubartowa, brała udział w pracach nad ustawą o ratyfikacji konsekwencji w sprawie handlu ludźmi, a także zajmowała się międzynarodowymi rozwiązaniami ochrony matek i dzieci.

Mamy nadzieję, że w tym roku osiągniemy nasz cel. Jednak aby tak się stało, musimy zrealizować projekt obejmujący wiele działań. Między innymi musimy poinformować o projekcie społeczność lokalną (co niniejszym czynimy). W najbliższych dniach przeprowadzimy w naszej szkole konkursy dotyczące Ireny Kosmowskiej, przygotujemy ulotki informacyjne i kącik poświęcony wybranej przez nas postaci oraz odwiedzimy szkołę podstawową w Krasieninie, której jest patronem. Planujemy również zorganizować festyn dla kolegów i koleżanek z naszej szkoły, podczas którego „przeniesiemy się w czasie” i zaprezentujemy kampanię wyborczą. Trzymajcie za nas kciuki!

Kaja Lato i Julia Guz