Seminarium w ramach projektu „Lubartów dla klimatu”

Burmistrz Miasta Lubartów zaprasza na seminarium organizowane w ramach projektu pn: „Lubartów dla klimatu – termomodernizacja II Liceum Ogólnokształcącego” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021. Seminarium odbędzie się 4 kwietnia o godz. 10.00 w sali nr 10 Urzędu Miasta Lubartów.

Celem wydarzenia jest przybliżenie tematyki wykorzystania odnawialnych źródeł energii do poprawy efektywności energetycznej w gospodarstwach domowych. Uczestnicy spotkania będą mogli zapoznać się z tematyką zastosowania nowoczesnych rozwiązań zmniejszających zużycie energii oraz możliwością finansowania montażu instalacji OZE.

Program seminarium:

– Informacje na temat realizowanego projektu.

– Źródła energii odnawialnej i znaczenie jej wykorzystania dla ochrony środowiska.

– Możliwości wykorzystania OZE w skali makro-, tj. kraju/regionu oraz mikro- tj. gospodarstwie domowym/przedsiębiorstwie.

– Potencjał wybranych technologii OZE w zastosowaniu praktycznym (np. kotły na biomasę, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne i solarne).

– Technologie zmniejszania strat ciepła w budynkach, zmniejszania zużycia energii elektrycznej oraz produkcji energii z OZE.

– Przykłady dobrych praktyk oszczędności energii i zastosowania OZE przez gospodarstwa domowe.

– Uwarunkowania techniczne i ekonomiczne instalacji i eksploatacji wybranych źródeł OZE w gospodarstwach domowych (np. standard domu pasywnego).

– Korzyści z zastosowania OZE dla gospodarstwa domowego (np. ekonomiczne, praktyczne, zdrowotne) oraz środowiska naturalnego.

– Możliwości finansowania montażu instalacji OZE – montaż finansowy, instrumenty finansowe.

– Przykłady zastosowania nowoczesnych rozwiązań zmniejszających zużycie energii.

– Dyskusja.