Seniorzy odwiedzili Kozłówkę

30 kwietnia grupa uczestników projektu Klub Senior+ i członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Lubartowa miała okazję uczestniczyć w otwarciu wystawy „1949–2019. Stale o Nowej Hucie” i wykładzie na temat tej dzielnicy Krakowa, w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.

Wystawa została przygotowana przez Muzeum Nowej Huty, oddział Muzeum Krakowa. Traktuje o historii dzielnicy i kombinatu metalurgicznego, prezentuje, m.in. architekturę i urbanistykę dzielnicy, życie mieszkańców, czy największy zakład przemysłowy. W tym roku przypada 70-ta rocznica powstania kombinatu i dzielnicy Nowa Huta w Krakowie. Otwarciu wystawy towarzyszył wykład pt. „Nowa Huta to nie tylko socrealizm” zaprezentowany przez Macieja Mieziana z Muzeum Krakowa, który przybliżył tematykę tej dzielnicy. – Dzisiejsza granica Nowej Huty pokrywa się z dawną granicą zaboru austriackiego i rosyjskiego. Dzięki temu mamy tu nie tylko socrealizm, ale i kościoły romańskie, gotyckie, pałace – mówił Maciej Miezian.

Dyrektor muzeum w Kozłówce Anna Fic-Lazor dodała, że w tym roku przypada 25 rocznica powstania pierwszego muzeum socrealizmu, pokazującego okres historii, który nie chcielibyśmy by się powtórzył. Po wykładzie seniorzy zwiedzili pałac. Wystawa będzie czynna do 1 grudnia br.

R. Ozonek