Seniorzy odwiedzili muzeum

Przypominamy, że w Lubartowskim Ośrodku Kultury odbywają się zajęcia dla seniorów.

Klub „Senior+” działa w LOK od dwóch miesięcy na nowo. Jego zadaniem jest integracja, rozbudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych, edukacja oraz upowszechnianie zdrowego stylu życia. 5 sierpnia seniorzy wybrali się do Muzeum Ziemi Lubartowskiej obejrzeć wystawę „Lubartowscy Sanguszkowie”, połączoną z wystawą wychowanków Art-Chaty. O historii rodów właścicieli Lubartowa opowiedziała dyrektor muzeum Ewa Sędzimierz. Wcześniej uczestniczyli w warsztatach plastycznych i spotkaniach z literaturą oraz klubie dyskusyjnym. Były też zajęcia sportowe i rekreacyjne, nordic walking, korzystali również z basenu w Wólce Rokickiej wspólnie z dziećmi ze świetlicy międzypokoleniowej, która powstała przy klubie. Ponadto seniorzy brali udział w warsztatach wyplatania ze słomy. Opiekunem klubu jest Anna Borzęcka.

SC