Seniorzy słuchali o Lubartowie czasów Wandy Śliwiny

Wanda Śliwina w Lubartowie spędziła 23 lata swojego życia. O jej życiu i dokonaniach dla naszego miasta mówiła 17 maja dr Ewa Sędzimierz podczas wykładu w Lubartowskim Ośrodku Kultury skierowanego do seniorów.

Wykład zorganizowano z okazji 60 rocznicy śmierci Wandy Śliwiny (1891 – 1962), która wielokrotnie mówiła, że w Lubartowie przeżyła 23 najpiękniejsze lata swojego życia.

Jak podkreślała podczas wykładu dr Ewa Sędzimierz, wszechstronne zainteresowania Wandy Śliwiny przyczyniły się do znaczącego wkładu w dorobek naszego regionu. To dzięki niej wiemy jak wyglądał Lubartów i jak żyli jego mieszkańcy w przeszłości.

Wanda Śliwina była między innymi współredaktorką pierwszego czasopisma lokalnego pod nazwą Echo Ziemi Lubartowskiej, wychodzącego od 1925 r. Później pisała artykuły w przedwojennym „Lubartowiaku”. W 1926 r. ukazał się jej autorstwa szkic monograficzny pt. „Lubartów, poświęcony 350 – leciu istnienia cechów rzemieślniczych.” Dwa lata później,  w 1928 r., wspólnie z Ferdynandem Traczem przygotowała publikację pod nazwą „Ziemia Lubartowska. Szkic monograficzny, ilustrowany”. W 1930 r. ukazał się szkic etnograficzny pod tytułem „Lud lubartowski”.

Wykład skierowany do seniorów naszego miasta zorganizował Lubartowski Ośrodek Kultury we współpracy z Muzeum Ziemi Lubartowskiej. Wydarzenie koordynowała Anna Borzęcka, instruktorka w LOK.

Katarzyna Wójcik