Seniorzy z UTW podzielili się opłatkiem

  • 27 procent populacji naszego miasta to seniorzy – mówił Ryszard Trybalski, prezes Zarządu Uniwersytetu Trzeciego Wieku na spotkaniu opłatkowym 11 stycznia w Szkole Podstawowej nr 1.

W wydarzeniu uczestniczyli członkowie UTW oraz osoby związane ze stowarzyszeniem. Wśród zaproszonych gości był między innymi zastępca burmistrza Jakub Wróblewski, Tomasz Marzęda, przewodniczący Rady Powiatu, dr Ewa Sędzimierz – przewodnicząca rady programowej UTW, Halina Żeromska – przewodnicząca Rady Seniorów Miasta Lubartów, przedstawiciele środowiska kombatantów oraz emerytów i rencistów. Ze strony duchowieństwa obecny był gwardian Klasztoru Ojców Kapucynów Dariusz Miastowski.

Życzenia w imieniu Urzędu Miasta złożył seniorom zastępca burmistrza Jakub Wróblewski – Jesteście Państwo pełni energii, chęci zdobywania wiedzy, macie w końcu na to czas. Nie traktujemy seniorów w Lubartowie jako problem, lecz jako cenny zasób. Zapraszamy. aby współtworzyć Lubartów, żeby był lepszym miejscem do życia – mówił.

W części artystycznej spotkania wystąpiła Martyna Massalska oraz Kornelia Soszka.

(KW)