SENSOLOGOLANDIA W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 4

W prawidłowym rozwoju dziecka niezwykle ważny jest ruch i bezpośrednie doświadczenia zmysłowe. Dzieci uczą i rozwijają się poprzez zmysły. Proces rozwoju mowy jest ściśle związany z przebiegiem rozwoju ruchowego, funkcjonowaniem układu nerwowego, integracją i doskonaleniem się systemów zmysłowych, ilością doświadczeń sensorycznych. Większość z nas rodzi się z umiejętnością właściwego odbierania i interpretowania informacji pochodzących ze zmysłów a następnie przetwarzania ich na odpowiednie reakcje i zachowania. Jednak coraz więcej dzieci już od najmłodszych lat ma problem z właściwym przetwarzaniem sensorycznym. Powoduje to  nietypowe reakcje i zachowania, trudności z uwagą i koncentracją, organizacją, problemy motoryczne i emocjonalno-społeczne, a także zakłócenia w rozwoju mowy oraz kłopoty z samoregulacją. Zaburzenia w przetwarzaniu zmysłowym pozbawiają  dzieci doświadczeń, które są im potrzebne do prawidłowego rozwoju i nauki. Wczesnorozwojowa, odpowiednia stymulacja wielozmysłowa może zapobiec zaburzeniom rozwojowym dziecka w zakresie rozwoju mowy, rozwoju emocjonalnego i poznawczego.

Wychodząc naprzeciw potrzebom dzieci w bieżącym roku szkolnym realizowano w Przedszkolu Miejskim nr 4 w Lubartowie autorską innowację pedagogiczną p.t.„Sensologolandia”. Zajęcia innowacyjne prowadzone były przez logopedę i terapeutę Integracji Sensorycznej, panią Magdalenę Cieślik, w grupach dzieci najmłodszych. Miały na celu stymulowanie bazowych systemów sensorycznych, usprawnianie umiejętności motorycznych, kształtowanie kompetencji komunikacyjnych i językowych, zainteresowanie otoczeniem oraz kreatywność dzieci. Te innowacyjne zajęcia logopedyczne angażowały zmysły, dużą i małą motorykę oraz aparat artykulacyjny. Zorganizowane sytuacje i zabawy stwarzały okazję do mówienia, aktywności poznawczej i ruchowej, manipulowania i doświadczania.

Zajęcia logopedyczne połączone z wielozmysłową stymulacją były dla dzieci atrakcyjne i bogate w nowe doświadczenia i umiejętności. Rozbudzały aktywność werbalną i aktywizowały dzieci do działań, z których czerpały radość i satysfakcję.

Magdalena Cieślik – logopeda