Sesje elektroniczne w Urzędzie Miasta Lubartów

Miasto Lubartów dostosowuje do nowych przepisów procedury związane z przeprowadzaniem obrad Rady Miasta. Zgodnie z ustawą regulującą zwiększenie udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, sesje będą transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
– Zasoby techniczne zostały zorganizowane i dostosowane do nowych wymogów określonych ustawą – mówi Sekretarz Miasta Anna Bielińska. – Dotyczy to obowiązku transmisji oraz głosowań imiennych. Radni zostali przeszkoleni w zakresie obsługi urządzeń. Będą głosowali za pomocą tabletów. Natomiast sesje będą transmitowane w czasie rzeczywistym. Przesyłanie dokumentów radnym także będzie się odbywało drogą elektroniczną.
Został już udostępniony oficjalny portal internetowy, na którym każdy mieszkaniec miasta będzie mógł obejrzeć sesję w czasie rzeczywistym: lubartow.esesja.pl
Cały system ma być gotowy na najbliższe obrady Rady Miasta w dniu 23 listopada, o godz. 16, podczas których zostaną zaprzysiężeni radni VIII kadencji oraz burmistrz.

UM Lubartów