Skonsultują się z mieszkańcami w sprawie drogi i pomnika

Urząd Miasta ogłosił konsultacje społeczne w sprawie przebudowy ulicy Lubelskiej oraz budowy pomnika Armii Krajowej na Placu Piłsudskiego.fot. Konrad Wójcik

Od 20 do 31 sierpnia z inicjatywy burmistrza zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne w sprawie planowanej przebudowy ulicy Lubelskiej na odcinku od skrzyżowania DK 19 z ulicami Kolejowa i Piaskową. Mieszkańcy w tym czasie będą mogli swoje zgłaszać uwagi i opinie na piśmie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej (poczta@um.lubartow.pl).

Burmistrz ogłosił też konsultacje społeczne w sprawie budowy pomnika upamiętniającego Armię Krajową na Placu Piłsudskiego zgodnie z wnioskiem Honorowego Komitetu Upamietniania Armii Krajowej w Lubartowie. Spotkanie z mieszkańcami umożliwiające składanie wniosków i uwag zaplanowano na 20 sierpnia, godz. 15.00 w siedzibie Urzędu Miasta, sala nr 10. Uwagi można zgłaszać także na piśmie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej do 25 sierpnia. (kw)

Szczegóły dotyczące zmian w sprawie przebudowy drogi [tutaj]