Ślubujemy!

Pierwszoklasiści Zespołu Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie zostali oficjalnie przyjęci w poczet społeczności szkolnej. Ten doniosły akt miał miejsce 2 października 2019 roku. W obecności Dyrekcji, Starosty Lubartowskiego i Wychowawców przedstawiciele klas pierwszych złożyli uroczystą przysięgę na Sztandar Szkoły, w której zobowiązali się dbać o dobre imię szkoły, pogłębiać swoją wiedzę i respektować zasady moralne. Po ślubowaniu nastąpiło również uroczyste przekazanie Sztandaru Szkoły w ręce uczniów klas pierwszych.

Dzień 2 października był także Dniem Patrona Szkoły. Młodzież dzięki grze terenowej „Na tropie Sanguszki”, konkursom i informacjom przekazywanym przez radiowęzeł miała okazję bliżej poznać sylwetką naszego patrona Księcia Pawła Karola Sanguszki. Laureatami konkursów wiedzy o naszym patronie zostały klasy IT i IID.

Wszystkim Pierwszoklasistom oraz zwycięzcom konkursów gratulujemy i trzymamy za Was kciuki!

ZS2