Śmietniki za blisko okien

Mieszkańcy bloku przy ul. Chopina 19 kategorycznie sprzeciwiają się zamiarowi usytuowania przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie nowych kontenerów na śmieci w pobliżu okien ich mieszkań. W związku z tą sprawą skierowali do Zarządu SM pismo z prośbą o „pozostawienie śmietników na dotychczasowym miejscu”.

Mieszkańców bloku przy ul. Chopina 19 zbulwersowały plany ustawienia kontenerów na śmieci w pobliżu okien ich mieszkań. Dlatego kategorycznie sprzeciwiają się takiej lokalizacji śmietników. Swój protest, pod który podpisało się 25 mieszkańców, wyrazili w piśmie do Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie. Mieszkańcy uważają, że planowanie takich inwestycji powinno mieć na uwadze dobro mieszkańców. W tym przypadku nasze dobro nikogo nie obchodzi ? czytamy w podaniu do Prezesa SM.  Według mieszkańców stare kontenery znajdują się 7 metrów dalej, w miejscu, które nie przeszkadza lokatorom. Taka sytuacja istnieje od lat, więc mieszkańcy sądzą, że nie trzeba tego zmieniać.
Drugim aspektem przemawiającym za niewłaściwą lokalizacją śmietników, jest bliska odległość od placu zabaw dla dzieci. Plac ?służy mieszkańcom całego osiedla ( 8 bloków)?. Mieszkańcy chcą, aby śmietniki zostały na dotychczasowym miejscu. Żądamy pozostawienia śmietnika na dotychczasowym miejscu. Jeśli prace nie zostaną przerwane, będziemy korzysta z innych dróg załatwienia sprawy ? zwracają się na koniec podania do Prezesa Spółdzielni.
Jak powinna wyglądać lokalizacja śmietników? Śmietniki nie mogą być usytuowane w miejscach nie przewidzianych w planach zagospodarowanie przestrzennego osiedli. Musi być zachowana właściwa odległość od okien budynków mieszkalnych. Trzeba również uwzględnić formę architektoniczną i aspekt estetyczny lokalizacji śmietników.
                                                                                                                              <Sylwia Nowokuńska>