SONDA: Jakie inwestycje na terenie Lubartowa uważa Pan/Pani za najważniejsze?


Paulina LipskaPaulina Lipska

Przydatne dla bezpieczeństwa są ronda. Boiska tak samo są bardzo potrzebne. Powinny zostać zrobione jeszcze toalety miejskie. Plac powinien też być bardziej zagospodarowany, więcej atrakcji dla dzieci.

 

 

Artur DrozdArtur Drozd

Dla mnie najważniejsze są inwestycje dotyczące dróg. Podoba mi się to, że drogi są remontowane.

 

 

 

Alicja KozłowskaAlicja Kozłowska

Ronda są dobre dla bezpieczeństwa. Boiska są potrzebne dla dzieci i młodzieży, ponieważ dają możliwość zabawy, młodzież rozwija się. Moim zdaniem powinno być więcej miejsc pracy.

 

 

Barbara ChowickaBarbara Chowicka

Boiska podobają mi się najbardziej. Podoba mi się również przystanek w centrum. Powinno być więcej miejsc pracy, więcej zakładów pracy, ponieważ młodzi uciekają z małych miast.

 

 

Katarzyna ZalewskaKatarzyna Zalewska

Podoba mi się basen przy ul.1.maja. Możnaby zwiększyć ilość klubów sportowych dla dzieci i młodzieży.

 

 

Pytała: Małgorzata Woźniak