SP1 kończy głosowanie na patrona

Dzisiaj do godz. 16.00 trwa głosowanie nad patronem Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lubartowie.

Wybory w sali konferencyjnej rozpoczęły się w 14 czerwca. Na kartach do głosowania znalazło się trzech kandydatów: Mały Książę, o. Józef Mazurek, ks. Jan Twardowski. Wyniki głosowania zostaną ogłoszone w najbliższy poniedziałek.

 

Przypominamy, że w związku z wyborem patrona dla Szkoły Podstawowej nr 1 odbyła się debata (30 kwietnia), a tuż po niej było zgłaszanie kandydatur (do 18 maja)

W debacie udział wzięli przedstawiciele  trzech środowisk szkolnych: dzieci, rodzice i pracownicy szkoły. Celem spotkania było określenie kryteriów dotyczących patrona. Prowadzącymi były – Danuta Sienkiewicz oraz Ewa Miduch. Zebrani w sali gimnastycznej uczestnicy pracowali metodą tzw. Word Cafe. Pochylili się nad takimi tematami: Jakie przesłanie powinna nieść postać kandydata?; Kto nie może zostać patronem?; Warunki wykluczające kandydaturę./ Co nie będzie akceptowane, jakie postawy są postawami nagannymi?; Co ma wyróżniać kandydaturę wśród innych ludzi/działań/symboli? Jakie cechy charakteru?/jakie przesłanie?; Jakie korzyści odniesie uczeń/szkoła? Jakie korzyści odniesie społeczność lokalna?; Do czego będzie nas zobowiązywało przyjęcie patrona szkoły? Jakie nałoży na nas powinności? Odpowiedzi na te zagadnienia uczestnicy opracowywali w grupach przy stolikach. Obydwa ćwiczenia zakończyły się prezentacjami. Na podstawie opracowanych materiałów zespół zajmujący się przygotowaniem procedur wyboru patrona opracował listę cech, z którymi powinna być utożsamiana kandydatura na patrona Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubartowie. Są to: ambicja, wytrwałość i zaangażowanie, entuzjazm, empatia i okazywanie uczuć, kreatywność, szacunek i tolerancja.

Społeczność „Jedynki” swoich kandydatów na podstawie podpisanych zgłoszeń mogła zgłaszać  do 18 maja. Po weryfikacji odbyła się kampania wyborcza, czyli prezentacja kandydatur. Następnie powszechne wybory przeprowadzono w gronie społeczności szkolnej.

Uchwalenie wyboru będzie przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski. Następnie szkoła złoży wniosek o nadanie imienia do organu prowadzącego, czyli do Miasta Lubartów. Ostatecznie patron zostanie ustanowiony uchwałą Rady Miasta Lubartów.