SP1 powitała rok szkolny – fotogaleria

Nowym wicedyrektorem Szkoły Podstawowej nr 1 został Paweł Muzyka, dotychczasowy nauczyciel języka polskiego  w SP1. Zmiana spowodowana jest odejściem na emeryturę Barbary Walczak. Informację tę podała dyrektor Danuta Sienkiewicz na uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego o godz. 9.00. W wydarzeniu uczestniczył naczelnik Wydziału Oświaty UM – Stanisław Jednous.

Fot. KW