Spacer po Lubartowie

Moja Mała Europejska Ojczyzna jest to cykl spotkań-spacerów prowadzonych przez Panią Prorektor Małgorzatę Michalską – Nakonieczną – doktor nauk inżynieryjno – technicznych w dyscyplinie architektura i urbanistyka, historyk sztuki, dziekan kierunków Studiów Projektowanie Wnętrz w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

I w takim spotkaniu-spacerze uczestniczyli uczniowie klasy 3 P z ZS nr 2 w Lubartowie.

Pani Prorektor opowiadała o dziedzictwie kulturalnym, historii i tradycjach naszego miasta. Mówiła o tym, jak ważne jest zachowanie rodzimej tożsamości w dobie członkostwa w UE. Spacer po uliczkach Lubartowa uzmysłowił, jak mało wiemy o naszym mieście i jak wiele jest w nim ciekawych miejsc.

ZS2