Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy ma nowe grunty. Będą możliwe inwestycje

Starostwo Powiatowe w Lubartowie pozyskało 2 ha atrakcyjnych gruntów znajdujących się przy jeziorze Firlej. Rozszerzyły one teren Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Firleju, który jest placówką podległą pod Powiat Lubartowski.

18 czerwca zorganizowano konferencję prasową przy SOSW w Firleju związaną z przekazaniem gruntów placówce. Wcześniej były one własnością Lasów Państwowych, od których Specjalny Ośrodek dzierżawił teren. Jednak nie można było na nim dokonać żadnych inwestycji. – To ważny dzień dla Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego dzięki panu posłowi Janowi Kanthakowi i Lasom Państwowym otrzymaliśmy około 2 ha ziemi. Na tym terenie będziemy mogli jako samorząd wykonywać w przyszłości inwestycje – mówiła starosta Ewa Zybała.

Teraz możliwe będzie poprawienie dostępności dla młodzieży niepełnosprawnej i zwiększenie bazy rehabilitacyjnej:

Korzystaliśmy z drogi objazdowej na terenie dzierżawionym i były trudności z transportem dzieci z niepełnosprawnością na wózkach albo busem do budynku internatu. Pozyskanie gruntu pozwoli na rehabilitacyjną działalność o różne formy aktywności na świeżym powietrzu. Cieszę się, że są osoby o dobrych sercach, które chcą pomagać dzieciom niepełnosprawnym – poinformowała dyrektor SOSW Helena Chadaj.

Jak podkreślał Jan Kanthak – Lubelszczyzna to jest region niezwykle atrakcyjny turystycznie, może przez część Polski zapomniany, ale od tego są posłowie, aby o tym mówić i wspomagać samorządowców w kreowaniu nowych możliwości. – W trudnych czasach pandemicznych zdaliśmy sobie sprawę, jak niezwykle ważne są takie ośrodki. Mówimy tu o ośrodku przeznaczonym dla osób młodych. W czasach pandemii doświadczyliśmy braku kontaktu i teraz, w tym okresie odnowy pocovidowej, tego typu ośrodki będą bardzo ważne, szczególnie dla młodych osób. Cieszy, że przekazanie tego gruntu ułatwi dokonywanie inwestycji, szczególnie inwestycji pod kątem osób niepełnosprawnych, co umożliwi im korzystanie z wolnego czasu i rehabilitowanie na wysokim poziomie – mówił poseł.

Zadowolenia nie krył też przedstawiciel Lasów Państwowych Łukasz Duch, specjalista Służby Leśnej, który wspominał, że grunt jest budowlany, nie przewidziany do zalesienia, dlatego nie był niezbędny do prowadzenia gospodarki leśnej z uwagi na to, że znajduje się w bezpośrednim pobliżu szkoły.

Ze Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Firleju korzysta 63 dzieci niepełnosprawnych. W czasie pandemii placówka cały czas prowadziła zajęcia.

Sylwia Cichoń