Spotkanie autorskie w Przedszkolu Miejskim nr 5 w Lubartowie

Spotkanie autorskie z Ewą Miduch, nauczycielką ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Lubartowie zorganizowano 13 września w Przedszkolu Miejskim nr 5. Odbyło się w ramach realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

Pani Ewa zaprezentowała przedszkolakom tomik poezji „Melodia życia” oraz wiersze
i piosenki napisane specjalnie dla najmłodszych czytelników. Podczas spotkania dzieci uczyły się sposobu tworzenia rymów do wybranych słów, z zainteresowaniem słuchały piosenek śpiewanych przy akompaniamencie gitary utworzonych z wykorzystaniem wierszy autorki. Przedszkolaki z grupy „Motylki” i „Tygryski” otrzymały wiersze napisane przez naszego gościa. Dzieci podziękowały za spotkanie kwiatkiem oraz gromkimi brawami.

Mamy nadzieję, iż tego typu spotkania zachęcą dzieci do rozwijania wyobraźni i zainteresowań czytelniczych. Kontakt z literaturą i żywym słowem, spotkania autorskie, przyczyniają się do rozbudzenia ciekawości dzieci książką sposobem tworzenia rymów lub opowiadań i baśni. Serdecznie dziękujemy Pani Ewie Miduch za udział w spotkaniu.

KJ