Spotkanie Koła Historycznego AK w Firleju

Na wspólnym spotkaniu Koła Historycznego AK, które miało miejsce 22 listopada w Gminnej Bibliotece Publicznej w Firleju, uczestnicy mieli okazję podsumować dotychczasowe działania oraz wspólnie określić plany na przyszłość. Koło Historyczne Armii Krajowej w Firleju zajmuje się pielęgnowanym pamięci historycznej i tożsamości narodowej, rozbudzaniem i rozwijaniem zainteresowań historycznych Mieszkańców Gminy Firlej, ze szczególnym uwzględnieniem historii najbliższego otoczenia oraz aktywnej postawy wobec rzeczywistości oraz podstawowych wartości humanistycznych i patriotycznych. W trakcie spotkania Wójt Gminy Firlej Dawid Tarnowski podziękował uczestnikom za dotychczasową działalność.

Gminny Dzień Seniora

Dnia 24 listopada, w zajeździe Sosnowe Uroczysko, odbyła się uroczystość na cześć seniorów z terenu Gminy Firlej. Na spotkaniu zorganizowanym przez gospodarzy gminy spotkało się blisko dwustu seniorów i zaproszonych gości, których powitał Wójt Gminy Firlej – Dawid Tarnowski. Po oficjalnych życzeniach przyszedł czas na świętowanie Gminnego Dnia Seniora.

Wszystkim wciąż młodym duchem Seniorom z Gminy Firlej, Wójt Gminy oraz cała wspólnota samorządowa, składa najserdeczniejsze życzenia: zdrowia pozwalającego na aktywne życie i realizację swoich pasji, wszelkiej pomyślności, optymizmu życiowego oraz szczęścia w gronie najbliższych. Niech omijają Państwa troski i smutki dnia codziennego, a jesień życia będzie najlepszym czasem do spełnienia rzeczy dotąd niespełnionych”.

Adam Kościańczuk