Spotkanie koordynatorów honorowego krwiodawstwa

8 stycznia w Lublinie odbyło się noworoczne spotkanie organizatorów poboru krwi, w którym uczestniczył Łukasz Wasyluk, nauczyciel z II Liceum Ogólnokształcącego im. P. Firleja w Lubartowie.

Łukasz Wasyluk od wielu lat wspiera piękną ideę honorowego oddawania krwi i motywuje do tego m.in. młodzież II LO. Był pomysłodawcą i współorganizatorem akcji oddawania krwi w II LO „Łączy nas krew, która ratuje życie”. Pod jego opieką uczniowie II LO zajęli II miejsce w konkursie dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych oraz pomaturalnych z powiatu lubartowskiego „Młoda Krew Ratuje Życie”.

Spotkanie w Lublinie przygotowane zostało przez zarząd Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Wzięli w nim udział: Tomasz Pitucha – doradca Wojewody Lubelskiego, Teresa Misiuk – Lubelski Kurator Oświaty, Jerzy Bisek – Prezes Zarządu Lubelskiego Oddziału Okręgowego PCK, Maciej Budka – Dyrektor Lubelskiego Oddziału Okręgowego PCK oraz Tomasz Ogrodnik – Prezes Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi RP. Zebrani wspólnie kolędowali oraz podzielili się opłatkiem. W atmosferze wzajemnej życzliwości wszyscy życzyli sobie, by Nowy Rok przyniósł siły do służenia ludziom. O świąteczną i wyjątkową atmosferę spotkania zadbał dziecięcy chór La Musica ze Szkoły Podstawowej nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie.

Gratulujemy Łukaszowi Wasylukowi wspierania uczniów II LO i udowadniania, że dzisiejsza młodzież gotowa jest nieść pomoc potrzebującym i bezinteresownie ofiarować własną krew.

II LO