Spotkanie ochotniczych straży pożarnych

W dniu 29 października w sali rycerskiej Starostwa Powiatowego w Lubartowie odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP (Związek Ochotniczych Straży Pożarnych).

Spotkanie poświęcone było między innymi prezentacji zagadnień związanych ze stanem i oceną ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu lubartowskiego, rozwojem sieci ratownictwa specjalistycznego jednostek OSP włączonych do ksrg (krajowy system ratowniczo – gaśniczy) oraz planowanymi w roku 2014 szkoleniami dla jednostek OSP.

Omówiono również zasady rozliczania dotacji z budżetu państwa na funkcjonowanie jednostek w strukturach ksrg, możliwości pozyskiwania przez jednostki OSP środków finansowych na zakupy nowego sprzętu pożarniczego, a także remonty obiektów strażnic. Na zakończenie zapoznano uczestników posiedzenia z programem uroczystości strażackich zaplanowanych na 2014 r.

W posiedzeniu uczestniczyli: PrezesZarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie druh Marian Starownik, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Lubartowie druh Fryderyk Puła, Dyrektor Zarządu Wykonawczego OW ZOSP RP w Lublinie druh Tadeusz Szyszko, Komendant Powiatowy PSP w Lubartowie bryg. Grzegorz Szyszko, prezesi Zarządów Oddziałów Gminnych, przedstawiciele samorządów miast i gmin z terenu powiatu, a także funkcjonariusze komendy.

Materiał: Peweł Krupa, rzecznik prasowy KP PSP

strazzz_C_6 strazzz_C_1 strazzz_C_2 strazzz_C_3 strazzz_C_4 strazzz_C_5