Spotkanie opłatkowe PSL

Ponad 300 osób uczestniczyło 25 stycznia w spotkaniu opłatkowym, zorganizowanym przez Zarząd Powiatowy Polskiego Stronnictwa Ludowego w Lubartowie.

Na zaproszenie Prezesa Zarządu Powiatowego Mariana Starownika i Przewodniczącego Klubu Radnych Powiatowych PSL Fryderyk Puły przybyli Wicemarszałek Sejmiku Sławomir Sosnowski, Członek Rady Naczelnej Witold Perka, Z-ca Komendanta Wojewódzkiego Policji Henryk Rudnik, Tadeusz Szyszko – Dyrektor Zarządu Wykonawczego Związku OSP RP w
Lublinie, Dyrektor Oddziału ARiMR Andrzej Bieńko, Dyrektor Departamentu Urzędu Marszałkowskiego Sławomir Struski, Dyrektor LODR Antoni Skrabucha, burmistrzowie, wójtowie, radni, przedstawiciele biznesu, przedsiębiorców, administracji, policji i straży pożarnej.

Spotkanie uświetnił występ zespołu ze Szkoły Podstawowej w Kaznowie, który swoim występem wprowadził wszystkich w uroczysty nastrój.

Jak mówił gospodarz wicewojewoda Marian Starownik, spotkania opłatkowe członków i sympatyków to już utrwalona tradycja w powiecie lubartowskim
Starosta Fryderyk Puła powiedział, że mijający rok był bardzo dobry dla samorządu powiatowego. Zwrócił uwagę, że część przedsięwzięć to kontynuacja prac rozpoczętych jeszcze przez poprzedniego starostę.

Wicemarszałek Sławomir Sosnowski przekazał życzenia od Marszałka Krzysztofa Hetmana i ministra Tadeusza Sławeckiego. W kuluarach zachęcał do korzystania z programów unijnych wspierających rozwój obszarów wiejskich.

Zasłużonym ludowcom wręczono odznaczenia. Jan Domański otrzymał Medal za Zasługi dla Ruchu Ludowego im. Wincentego Witosa. Złote koniczynki wręczono Stanisławowi Wysokowi i Krzysztofowi Paśnikowi.

Spotkanie opłatkowe zakończyło się dzieleniem opłatkiem i składaniem życzeń.
(na podstawie mater. PSL Lubartów)