Spotkanie w rocznicę powstania styczniowego w II LO

Po raz kolejny uczniowie II LO mieli zaszczyt spotkać się z pracownikiem naukowym UMCS. Tym razem gościem był profesor Piotr Bednarz, specjalista z zakresu historii XIX wieku. W 160. rocznicę powstania styczniowego uczniowie klas humanistycznych wysłuchali zwięzłej analizy sytuacji międzynarodowej w okresie powstania, zapoznali się z problematyką samego wydarzenia, kwestią stosunku chłopów do powstania itp. Najobszerniejsza część wystąpienia profesora Bednarza dotyczyła przebiegu powstania na Lubelszczyźnie. Ten ostatni wątek wzbudził największe zainteresowanie wśród uczniów, gdyż wielu z nich zna miejsca w najbliżej okolicy, w których znajdują się symbole upamiętniające te tragiczne wydarzenia. Spotkanie zorganizował pan Adam Sabat.

II LO