Spotkanie w sprawie Budżetu Obywatelskiego 2020

Spotkanie informacyjne z mieszkańcami miasta w sprawie Budżetu Obywatelskiego 2020 odbędzie się 7 stycznia o godz. 16.00 w Lubartowskim Ośrodku Kultury.

Burmistrz Miasta Lubartów ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami w sprawie Budżetu Obywatelskiego. W ramach tego budżetu będzie można zgłaszać projekty inwestycyjne i nieinwestycyjne dotyczące zadań znajdujących się w zakresie zadań własnych Gminy Miasto Lubartów. Propozycje projektów mogą być zgłaszane przez mieszkańców stale zamieszkujących na terenie Gminy Miasto Lubartów, którzy w dniu rozpoczęcia konsultacji ukończyli 16 lat. Projekt musi uzyskać poparcie co najmniej 25 uprawnionych osób. Każdy mieszkaniec może poprzeć dowolną liczbę zgłaszanych projektów. Propozycje projektu będą składane się na specjalnym formularzu dostępnym na stronie internetowej www.lubartow.pl, zakładka Budżet Obywatelski, w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Miasta Lubartów lub na spotkaniu informacyjnym. Wypełnione formularze z propozycjami zadań do Budżetu Obywatelskiego na rok 2020 należy składać w ratuszu w terminie od 8 stycznia do 7 lutego. Następnie będzie weryfikacja i opiniowanie projektów przez Burmistrza Miasta Lubartów oraz Zespół ds.Budżetu Obywatelskiego, aby mogły zostać poddane pod głosowanie przez mieszkańców.

Sylwia Cichoń