Spotkanie w sprawie Sądu Rejonowego w SP3

W dniu 19 września w Szkole Podstawowej nr 3 w Lubartowie odbyło się spotkanie w sprawie ewentualnego użyczenia pomieszczeń szkolnych dla Sądu Rejonowego na czas remontu. W spotkaniu udział wzięli: Burmistrz Miasta Lubartów, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3, Komisja Oświaty Rady Miasta Lubartów, Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 3 w Lubartowie. Celem spotkania było szczegółowe omówienie zagadnienia dotyczącego rozważanej możliwości wynajęcia jednego skrzydła szkoły dla Sądu Rejonowego w Lubartowie, na czas prowadzonego remontu.

Na początku spotkania przedstawiciel rodziców poinformował, że dotychczas ze względu na brak konkretnych informacji na temat wynajęcia, Rada Rodziców nie mogła zająć stanowiska w przedmiotowej sprawie, a temat jest ważny z punktu widzenia zabezpieczenia właściwych warunków nauki dzieci w szkole.

Dyrektor Szkoły Marian Bober zapewnił, że obecny etap to wstępne rozmowy dotyczące warunków przeniesienia. Nie są podjęte jeszcze żadne decyzje w zakresie i cały czas trwa analiza możliwości udostępnienia pomieszczeń zgodnie z oczekiwaniami sądu. Ewentualna możliwość wynajęcia jednego skrzydła szkoły dotyczy roku 2019/20, kiedy szkołę opuści już 9 klas kończących edukację w szkole podstawowej i gimnazjum, a do klas czwartych dojdą tylko dwie klasy; obecnie trzecie, tj. będzie 7 klas mniej niż w obecnym roku szkolnym.

Długo rozmawiano na temat możliwości takiego zagospodarowania sal w przyszłym roku szkolnym, aby możliwe było maksymalne ograniczenie kończenia zajęć na 8 i 9 godzinie lekcyjnej, np. dostosowania sal lekcyjnych do prowadzenia w nich zajęć wf. Dyrektor poinformował, że było to analizowane, ale przy obecnej liczbie oddziałów klasowych, nauczycieli z poszczególnych przedmiotów oraz dostępnych sal na zajęcia wymagające pracowni np. komputerowych, nie jest to możliwe.

W związku z pojawiającymi się pytaniami ze strony Rady Rodziców, Komisji Oświaty i Burmistrza, dyrektor przekazał, że rozmowy nie dotyczą przeniesienia Wydziału Karnego Sądu Rejonowego, a tylko Wydziału Cywilnego i Ksiąg Wieczystych. Ze względu na wątpliwości po stronie uczestników spotkania Marian Bober zobowiązał się do potwierdzenia ze stroną Sądu, o jakich konkretnie wydziałach jest mowa.

Burmistrz i radni z Komisji Oświaty byli zainteresowani także informacją o przewidywanym zysku z tytułu wynajęcia sal, z uwzględnieniem już wszystkich kosztów, jakie szkoła będzie musiała ponieść w związku z dostosowaniem pomieszczeń na potrzeby sądu. Dyrektor SP 3 przedstawił wstępne ustalenia, jakie pojawiły się podczas rozmów i został zobowiązany do przygotowania szczegółowej kalkulacji.

Rada Rodziców chciała uzyskać zapewnienie od burmistrza, że pieniądze z ewentualnego wynajmu będą na pewno przeznaczone wyłącznie na szkołę, tj. remont sal, zakup nowoczesnego wyposażenia w materiały edukacyjne i pomoce naukowe. Ze względu jednak na czas, w jakim obecnie się znajdujemy, tj. przed wyborami, takie zapewnienie nie mogło zostać złożone. Burmistrz Janusz Bodziacki powiedział, że w jego opinii pieniądze powinny być przeznaczone wyłącznie na potrzeby szkoły, ale będzie to decyzja nowego burmistrza i Rady Miasta.

Zaplanowano wstępnie, że kolejne spotkanie, na którym zostanie przedstawiony bieżący etap rozmów, odbędzie się po wyborach samorządowych. Dodatkowo do tego czasu będą przygotowane następujące informacje: analiza liczebności poszczególnych roczników z uwzględnieniem zestawienia roczników nowych i odchodzących ze szkoły – na podstawie danych z Urzędu Miasta; konkretne informacje dotyczące Wydziałów Sądu, jakie mogą zostać przeniesione; kalkulacja finansowa dotycząca dochodów Szkoły z tytułu ewentualnego wynajmu oraz termin, do którego Sąd chce zakończyć rozmowy i podpisać umowę.

opr. Red.