Spotkanie z działkowcami

Spotkanie Zarządu Rodzinnych Ogródków Działkowych „Relaks” w Lubartowie z burmistrzem Krzysztofem Paśnikiem zorganizowano 13 czerwca w Domu Działkowca.

W spotkaniu udział wziął przedstawiciel Polskiego Związku Działkowców  Grzegorz Kurczuk, który wręczył Medal  Jubileuszowy Polskiego Związku Działkowców prezesowi Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Lubartowie Grzegorzowi Sidorowiczowi, a także Dyplom Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z okazji Jubileuszu 40-lecia Polskiego Związku Działkowców. Natomiast burmistrz Krzysztof Paśnik pogratulował zasług na rzecz ogrodów i wręczył mu monografię „Lubartów w dziejach”. Podczas spotkania poruszono wiele kwestii dotyczących rodzinnych ogrodów działkowych oraz wskazania dalszego rozwoju ROD, poprzez uzyskanie dotacji z budżetu miasta, środków unijnych w celu poszerzania działalności statutowej.  Funkcjonowanie ROD problemy, które dotykają działki, kwestia dalszego otwierania się ogródków dla mieszkańców miasta oraz wykorzystanie terenów zielonych ROD na potrzeby wspólne, jak edukacyjne wycieczki przedszkoli czy szkół w celu kształtowania postaw proekologicznych naszych młodych mieszkańców, problematyka oświetlenia ogródków, rowów melioracyjnych, możliwości przekazania dodatkowych gruntów w celu poszerzenia  działalności ROD – to tematy, na które rozmawiano w trakcie spotkania. Burmistrz zapewnił swoje wsparcie i pomoc w rozwiązywaniu  problemów oraz zaangażowanie na rzecz rozwoju terenów zielonych rodzinnych ogrodów działkowych.  Na zakończenie  burmistrz  miał okazję odwiedzić  działkowców na ich pięknych, zadbanych ogródkach.

Opr. SC