Spotkanie z honorowym krwiodawcą w II LO

 W II Liceum Ogólnokształcącym im. P. Firleja w Lubartowie 3 grudnia odbyło się spotkanie pod hasłem „Twoja krew ratuje życie” dla chętnych uczniów z klas trzecich z honorowym krwiodawcą Panem Przemysławem Kowalczykiem.

Pan Przemysław przybliżył uczniom sposób oddawania krwi i  historię punktu poboru krwi w Lubartowie. Celem spotkania było zachęcenie większej grupy młodzieży do jej oddawania. Musimy pamiętać ,że jedynym źródłem krwi jest zdrowy człowiek. Krwi nie można niczym zastąpić ani jej sztucznie wyprodukować, dlatego trzeba się nią dzielić. Pan Przemek podkreślił, że na krew codziennie czekają chorzy oraz poszkodowani w wypadkach. Jest tez wiele chorób, które leczy się uzupełniając brakujące składniki krwi.

Pamiętajmy, że dar krwi to dar serca. Nie bądźmy więc obojętni, jeśli możemy to pomagajmy. Spotkanie zorganizowali Pani Izabella Bącławek oraz Pan Łukasz Wasyluk.

II LO