Spotkanie z żołnierzem AK w RCEZ

18 maja br. zorganizowane zostało przez Fundację im. Kazimierza Wielkiego spotkanie online z pochodzącym z Lubartowa Kombatantem Armii Krajowej i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego – ppor. Włodzimierzem Korsakiem ps. „Dragon”.

Bohater spotkania był łącznikiem w Armii Krajowej w Lublinie. Po wojnie walczył w Pogotowiu Akcji Specjalnej Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (PAS NZW) w mieście Lublin. Wraz z oddziałem zorganizował i przeprowadził akcje ekspropriacyjne na wszystkie komunistyczne banki i większe kasy na terenie miasta Lublin, zdobywając środki do walki o niepodległość Polski z okupantem sowieckim. Włodzimierz Korsak w czasie okupacji niemieckiej pomógł rodzinie żydowskiej uciec z getta w Lublinie, dzięki czemu ta rodzina przeżyła wojnę. W późniejszych latach, kiedy został aresztowany, dzięki osobistemu wstawiennictwu uratowanego Żyda, który był dyrektorem więziennictwa za okupacji sowieckiej, został zwolniony wcześniej warunkowo z więzienia. W spotkaniu uczestniczyli a jednocześnie reprezentowali Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej uczniowie z klasy 1TR pod opieką nauczyciela historii p. Ewy Dziadko.


https://link.freshmail.direct/c/xdebjagv7z/d45zeym8mj – link do biografii bohatera.