Sprostowanie

Treść sprostowania nadesłanego przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Lubartowie:

„W tekście pt. „Wyrok w sprawie LOK: mniejsze odszkodowanie” zostały zawarte nieprawdziwe informacje. Nieprawdą jest, że Sąd Apelacyjny nie podzielił wniosku pana prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie i to w sposób istotny, co do wysokości kwoty wpisanej w pozwie. Twierdzenie powyższe jest nieprawdziwe, bowiem po pierwsze: prezes Spółdzielni nie może i nie kierował jednoosobowo żadnych wniosków do organów lub podmiotów prawnych, tym bardziej do niezawisłych sądów. Po drugie: Sąd Apelacyjny nie mógł podzielić lub nie wniosków Zarządu Spółdzielni, gdyż Zarząd nie odwołał się do uwzględniającego w pełni roszczenia Spółdzielni wyroku pierwszej instancji. Nieprawdziwa jest także informacja, jakoby spółdzielcy zostali narażeni na koszty w wysokości 21 tys. zł. Kwota kosztów poniesionych przez spółdzielnię wyniosła 13 974,93 zł i koszty te nie obciążają w żadnym stopniu spółdzielców, gdyż obciążają dodatkową działalność Spółdzielni, z której to działalności każdego roku Spółdzielnia wypracowuje kilkusettysięczne zyski. Wygrana z LOK przełoży się zaś bezpośrednio na korzystny dodatni wynik Spółdzielni dotyczący prowadzonej przez Nią działalności dodatkowej.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lubartowie”