Sprzątaj po swoim pupilu

Sprzątanie po swoim psie jest nie tylko oznaką szacunku dla innych ludzi i dobrego wychowania. Jest przede wszystkim obowiązkiem każdego właściciela czworonoga. Przypominamy mieszkańcom o tym obowiązku. Urząd Miasta Lubartów skierował również w tej sprawie pisma do zarządców wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni oraz policji.

To istotna kwestia nie tylko na ulicach Lubartowa, ale większości dużych miast w Polsce. Odchody zwierząt stanowią nie tylko problem estetyczny, ale również mogą stwarzać zagrożenie epidemiologiczne. Na problem utrzymania czystość na terenie miasta zwracał uwagę jeszcze w ubiegłym roku m.in. Radny Rady Miasta Tomasz Krówczyński. To m.in. na jego wniosek stosowne pisma dotyczące zwrócenia uwagi mieszkańcom zostały wysłane do zarządców spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Podobny dokument otrzymała policja. Chodzi o to, aby piesze patrole egzekwowały zapisy Regulaminu utrzymania czystości na ternie miasta. Przypominamy, że zgodnie z par. 22 ust. 4 i 5 tego Regulaminu właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do niezwłocznego usuwania spowodowanych przez nie zanieczyszczeń z pomieszczeń i terenów użytku publicznego, w tym również z klatek schodowych, parkingów, podwórek, placów, jezdni i terenów zielonych.

UM Lubartów