„Sprzątanie świata łączy ludzi!”

21 września uczniowie Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie, podobnie jak kilka milionów wolontariuszy w całym kraju, wzięli udział w corocznej, 30 już odsłonie akcji Sprzątanie Świata – Polska. Tym razem hasłem, które przyświecało „ekologicznie wrażliwym” było: „Sprzątanie świata łączy ludzi!”.

Młodzież klas technikum zawodowego- 4 TM, 4 TEk, 3 TR pod opieką Ewy Mitury i Katarzyny Malczewskiej, 2 TM  pod opieką Urszuli Martyniuk oraz 4TEMa i 1TM pod opieką Zbigniewa Zarzyckiego- zebrała łącznie 30 worków odpadów z terenu szkoły, Cmentarza Żydowskiego, z okolicznych łąk przy szpitalu powiatowym na ul. Cichej w Lubartowie oraz w okolicach ogródków działkowych przy ulicy Mickiewicza.

W promowaniu poszanowania zasobów Ziemi i efektywnej segregacji odpadów pomógł Związek Gmin Komunalnych, który wyposażył uczniów w narzędzia do przeprowadzenia akcji, przekazując rękawiczki i worki oraz utylizując efekty tegorocznej zbiórki.

Dzięki udziałowi w akcji Sprzątanie Świata uczniowie uświadomili sobie, że śmieci są nasze, ale także to, że niektóre  to w rzeczywistości surowce, które dzięki odpowiedniej segregacji mogą być ponownie funkcjonalnie wykorzystane w gospodarce. Nie mogą zatem kończyć jako odpady, a tym bardziej zalegać na składowiskach, w lasach czy rzekach. Po raz kolejny wspólne działanie pokazało, że każdy z nas może posprzątać kawałek, a razem posprzątamy całą Ziemię.

Katarzyna Malczewska