Sprzedaż węgla przez Miasto Lubartów

W związku z wejściem w życie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, Miasto Lubartów przystąpiło do dystrybucji węgla według założeń programu rządowego. W Lubartowie wnioski będą przyjmowane i rozpatrywane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie. Sprzedaż węgla będzie prowadzona przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Lubartowie. Koszt zakupu węgla będzie wynosił 1900 zł za tonę.

Kto i kiedy może złożyć wniosek?

– wniosek (do pobrania https://tiny.pl/ww6sx, lub w siedzibie UM Lubartów oraz MOPS) może złożyć osoba fizyczna zamieszkująca w gospodarstwie domowym na rzecz którego dokonywany jest zakup węgla,

– jest uprawniona do otrzymania dodatku węglowego,

– nie nabyła paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022–2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę.

Sposób dostarczania dokumentów:

– wniosek o zakup można składać osobiście – od poniedziałku do piątku w MOPS Lubartów, ul. 3-Maja 24A, w godzinach 8.00-15.00.

– za pomocą środków komunikacji elektronicznej – ePUAP

Koszty zakupu:

– koszt zakupu węgla będzie wynosił 1900 zł brutto za tonę

– transport węgla z miejsca dystrybucji – we własnym zakresie lub za pośrednictwem PEC (płatny)

– miejsce dystrybucji węgla: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Lubartowie, ul. Mickiewicza 50, 21-100 Lubartów.

Informacje dotyczące składania wniosków, MOPS Lubartów – tel. 81 852 60 32.

foto: archiwum „Lubartowiaka”