Sprzęt dla szkół dzięki pozyskaniu dotacji przez Miasto

Miasto Lubartów pozyskało ponad 610 tys. zł. z rządowego programu „Laboratoria Przyszłości”. Dzięki temu do lubartowskich szkół trafią pieniądze na zakup: drukarek 3D, mikrokontrolerów, sprzętu do nagrań i innego nowoczesnego wyposażenia.  Umowę na realizację projektu podpisał Burmistrz Miasta Lubartów Krzysztof Paśnik. Oprócz wspomnianego sprzętu szkoły zakupią również wyposażenie dodatkowe, m.in.: narzędzia, pomoce projektowe i materiały eksploatacyjne.
Wysokość dotacji dla szkół wynosi:
– Szkoła Podstawowa nr 1– 207 tys zł.
– Szkoła Podstawowa nr 3 – 297 900 zł.
– Szkoła Podstawowa nr 4 – 105 300 zł.
„Laboratoria Przyszłości” to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności. Za realizację programu odpowiada Wydział Oświaty Urzędu Miasta Lubartów.
SC