Starostwo przekazało laptopy z projektu „Zdalna Szkoła”

W ramach projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” Starostwo Powiatowe w Lubartowie zakupiło 32 laptopy wraz z oprogramowaniem. Zostały one przekazane 5 czerwca do Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej i Zespołu Szkół nr 2 w Lubartowie oraz do szkół w Kocku, Ostrowie Lubelskim i Firleju.

Laptopy zostały zakupione dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Edukacji w kwocie 80 000 złotych, 8 tysięcy złotych dołożyło do zakupu Starostwo Powiatowe z własnego budżetu. Sprzęt przekazała szkołom starosta Ewa Zybała wraz z kierownikiem Wydziału Oświaty Andrzejem Sekułą. Placówki prowadzone przez Powiat Lubartowski po przygotowaniu komputerów udostępnią je uczniom i nauczycielom na potrzeby zdalnego nauczania.  Projekt „Zdalna Szkoła” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Sylwia Cichoń