Starostwo zamknięte dla interesantów

Szanowni Mieszkańcy Powiatu Lubartowskiego! 

W związku z rozwojem sytuacji zagrożenia epidemiologicznego w kraju, działając w oparciu o zalecenia Prezesa Rady Ministrów i innych organów administracji rządowej, a także w trosce o życie i zdrowie Mieszkańców oraz osób przyjezdnych podjęto decyzję o wprowadzeniu zmian w obsłudze klientów Starostwa Powiatowego.


Począwszy od dnia 30 marca br.:

1. Budynek Starostwa Powiatowego w Lubartowie zostaje zamknięty dla interesantów. Wprowadza się ograniczenia w wykonywaniu zadań przez Starostwo Powiatowe
w Lubartowie polegające na wykonywaniu:

– wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom,

– zadań w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów,

2. Sprawy urzędowe będą załatwiane wyłącznie telefonicznie oraz droga elektroniczną lub poprzez wrzucenie zamkniętej koperty lub opakowania do odpowiedniego pojemnika umieszczonego w wejściu do budynku Starostwa przy ul. Słowackiego 8. Koperty lub opakowania należy opisać nazwą Wydziału Starostwa oraz opatrzyć numerem telefonu i e-mail Wnioskodawcy, celem sprawnej komunikacji z wnioskodawcą.

Dostępne sposoby komunikacji z urzędem:

– Sekretariat: tel. 81 855 28 65, fax. 81 854 33 24, e-mail: [email protected]

– Wydział Komunikacji, Transportu i Drogownictwa: tel. 81 855 27 16, 81 854 22 95, 81 854 33 15, 81 854 60 63, 81 854 13 54, e-mail:[email protected]

– Wydział Architektury i Budownictwa : tel. 81 855 20 61, 81 851 28 98,
e-mail: 
[email protected]

– Referat ds. Ewidencji Gruntów: tel. 81 854 24 67, 81 855 20 70,
e-mail: 
[email protected]

– Referat ds. Gospodarki Nieruchomościami: tel. 81 855 24 67,
e-mail: 
[email protected]

– Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej: tel. 81 854 33 14, email: [email protected],
lub 
Geoportal Powiatu Lubartowskiego

– poprzez platformę www.epuap.gov.pl oraz www.obywatel.gov.pl

Pełny wykaz telefonów dostępny jest na BIP w zakładce Telefony.

3. W bardzo ważnych sprawach prosimy używać dzwonka umieszczonego przy drzwiach Urzędu