Starostwo znów przyjmuje interesantów

W związku z rozwojem sytuacji zagrożenia epidemiologicznego w kraju, działając w oparciu § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020  r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Starostwo Powiatowe w Lubartowie wprowadza w okresie od dnia 22 kwietnia do odwołania ograniczenia w wykonywaniu zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom w zakresie: wydawania praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych, w zakresie administracji architektoniczno-budowlanej, ochrony środowiska oraz geodezji.

Dopuszcza się bezpośrednią obsługę klienta w wyznaczonych punktach na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Lubartowie.W celu zachowania środków bezpieczeństwa na parterze urzędu zostały przygotowane stanowiska do bezpośredniej obsługi mieszkańców. Bez zmian pozostaje forma przyjmowania pism i wniosków. Starostwo prosi o pozostawianie przygotowanych dokumentów w urnach.

Wszelkie sprawy, niewymagające osobistego stawiennictwa, należy załatwiać drogą pocztową, faxem, za pomocą poczty elektronicznej, przez elektroniczną skrzynkę podawczą EPUAP, jak również drogą telefoniczną. 

Dostępne sposoby komunikacji z urzędem:

– Sekretariat: tel. 81 855 28 65, fax. 81 854 33 24, e-mail: [email protected]

– Wydział Komunikacji, Transportu i Drogownictwa: tel. 81 855 27 16, 81 854 22 95, 81 854 33 15, 81 854 60 63, 81 854 13 54, e-mail: [email protected]

– Wydział Architektury i Budownictwa : tel. 81 855 20 61, 81 851 28 98, e-mail: [email protected]

– Referat ds. Ewidencji Gruntów: tel. 81 854 24 67, 81 855 20 70, e-mail: [email protected]

– Referat ds. Gospodarki Nieruchomościami: tel. 81 855 24 67, e-mail: [email protected]

– Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej: tel. 81 854 33 14, email: [email protected]

 lub Geoportal Powiatu Lubartowskiego

– poprzez platformę www.epuap.gov.pl oraz www.obywatel.gov.pl