Start „Akademii Trzeźwej Rodziny”

Konferencję inaugurującą projekt „Akademia trzeźwej rodziny” zorganizowano 20 maja w Stowarzyszeniu Klub Abstynenta „Nadzieja” w Lubartowie.

 

Na konferencję przybyli przedstawiciele miasta Lubartów, między innymi zastępca burmistrza miasta Jakub Wróblewski, przewodnicząca Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Krystyna Bajda, przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, przedstawiciele gminy, powiatu, osoby zaangażowane w projekt oraz grupa uczestników projektu.

Konferencję otworzył zastępca burmistrza Jakub Wróblewski: Bardzo mi miło, że Stowarzyszenie „Nadzieja” aktywnie włączyło się w pracę w społeczności naszego miasta i aktywizację organizacji pozarządowych, w celu poprawy efektywności pracy, ale też w celu zdobywania środków z funduszy zewnętrznych. Muszę powiedzieć, że z 14 projektów złożonych przez nasze organizacje jako jedyny uzyskał dofinansowanie i gratuluję wam tego olbrzymiego sukcesu. Mam nadzieję, że te środki z pożytkiem będą służyły naszym mieszkańcom, ale też wszystkim osobom z powiatu, które zmagają się z problemem alkoholowym. Klubowi życzę, żeby dalej szedł tą drogą i działał aktywnie.

Projekt skierowany jest do 100 rodzin borykających się z problemem uzależnienia od alkoholu z terenu miasta Lubartów, powiatu oraz gmin ościennych. Rekrutacja do projektu ruszyła 1 kwietnia i cały czas trwa. Także osoby chętne do udziału mogą zgłaszać się do stowarzyszenia „Nadzieja”.

– Stowarzyszenie Klub „Nadzieja” będzie w ciągu dwóch lat beneficjentem projektu z Funduszy Inicjatyw Obywatelskich. Projekt jest skierowany do osób, które są zagrożone wykluczeniem społecznym, marginalizacją ze względu na uzależnienie od alkoholu, jest również skierowany do rodzin tych osób uzależnionych – mówił Tomasz Rafalski, prezes stowarzyszenia.

Projekt główny nacisk postawił na wzmocnienie i otoczenie troską dzieci i młodzież, które wychowują się w strukturach rodzin, gdzie występuje problem alkoholowy, ale również będzie wspierał osoby dorosłe i ich krewnych.

Głównymi założeniami projektu są:

Po Mieczu i Kądzieli– cykl warsztatów na pogłębienie relacji rodzinnych, między matką i córką oraz ojcem i synem. Powstanie Klub matki i córki, ojca i syna. Warsztaty grupowe ze specjalistą psychologiem, psychoterapeutą pod nazwą Świadomy tata, świadoma mama

Trzeźwa i zdrowa rodzina z tradycją i manierą- zajęcia z savoir-vivre- dobre maniery; kurs tańca towarzyskiego, wyjazd do teatru, warsztaty przedświąteczne; zdrowa rodzina- dietetyka dla seniora i dla smyka

Trzeźwy wgląd w siebie- wsparcie psychologiczno-terapeutyczne- psychoterapia indywidualna

Twórcza Rodzina- warsztaty dla dzieci i młodzieży- terapia sztuką

Warsztaty integracyjne dla rodzin- rodzinnie i wspólnotowo- wakacyjne warsztaty integracyjne dla rodzin, jako sprawdzian działań wcześniejszych. Wyjazd wakacyjny dla uczestników projektu- dzieci i rodziców, wpólne spędzanie wolnego czasu w celu wzmocnienia rodzinnych więzi

Świadoma moralność- jest to program rowoju duchowego, połączony z pielgrzymką w intencji utrzymania trzeźwości i zgody w rodzinie

Międzysąsiedzkie pikniki rodzinne- aktywne angażowanie osób w organizację i obsługę różnych imprez na terenie miasta i powiatu

Obywatelski punkt konsultacyjny- konsultacje prawne(dostęp do porad prawnych), świadomy obywatel (edukacja prawna i obywatelska), rodzinna kawiarenka (cykliczne dyskusje z udziałem zaproszonych gości, sympatyków i okolicznych mieszkańców o problemach życia codziennego, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych)

Powołanie grup samopomocowych DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików) i AL-ATIN-( grupa dla dzieci) – efektem projektu będzie powstanie takich grup na terenie miasta i powiatu.

Zakładanymi efektami projektu jest to, że wszyscy uczestnicy projektu otrzymają kompleksowe wsparcie- jest 320 godzin psychoterapii indywidualnej, powstanie klub ojca, klub matki, 28 warsztatów 4 godzinnych dla rodzin, z kompetencji rodzicielskich i obywatelskich, 11 różnych warsztatów tematycznych, w klubie ojca i matki, warsztaty przedświąteczne, warsztaty z animatorem czasu wolnego, warsztaty z dietetykiem, panele szkoleniowe i dyskusyjne, 100 godzin z prawnikiem, arteterapia. Projekt zakłada również aktywny udział uczestników projektu w działania stowarzyszenia oraz Miasta Lubartów.

Autorami projektu są Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Nadzieja” z Lubartowa oraz Małgorzata Jarmuła-psychoterapeuta i Magdalena Wyrobek z Urzędu Miasta Lubartów.

Emilia Kosek