Start ART

Integracyjny Klub Artystyczny IKA-Cafe w PMDK w Lubartowie zaprasza młodszą i starszą młodzież (kl. VI – VIII i starszych) na pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie pt. „Start ART”, które odbędzie się 25 października  o godz. 18.00 w sali teatralnej Międzyziemie PMDK. W spotkaniu weźmie udział młodzież z wszystkich pracowni PMDK: Wystąpią zespoły taneczne „Dance Feet” i „Free steps” oraz wokaliści Młodzieżowego Studia Piosenki. Młodzi plastycy także będą mieli swoją przestrzeń – otworzą wystawę poplenerową z wyjazdu do Poleskiego Parku Narodowego. Gwoździem programu będzie „Lekcja jazzu”, którą poprowadzi nowy nauczyciel pracowni muzycznej PMDK, pan Mateusz Obroślak. Absolwent Wydziału Jazzu i Muzyki Estradowej Akademii Muzycznej w Gdańsku nie tylko opowie o jazzie, ale także zagra i zaśpiewa specjalnie dla młodej widowni.