Statystyczne sukcesy młodzieży z „Chopina”

Podobnie jak w ubiegłym roku uczennice z I Liceum Ogólnokształcącego przygotowały pracę kwalifikującą do udziału w IX edycji konkursu Statystyczno – Demograficznym Sigma Kwadrat ogłoszonego dla wszystkich średnich szkół województwa lubelskiego i zorganizowanego przez: Polskie Towarzystwo Statystyczne, UMCS i Urząd Statystyczny w Lublinie. Natomiast wsparcia rzeczowego udzielił PKO Bank Polski i PZL Świdnik.

Dziewczęta już w I semestrze rozpoczęły przygotowania do pierwszego etapu. Prace wstępne polegały na skonstruowaniu anonimowej ankiety i przeprowadzeniu jej wśród rówieśników. Podczas kolejnych spotkań uczennice dokonały zliczenia ankiet, przeanalizowania ich wyników, spisania wstępnych wniosków. Później nastąpiło pisanie pracy badawczej, która przedstawiała graficznie wyniki ankiet, dokładną analizę i wnioski końcowe. Całkowite wykonanie pracy zbiegło się z wprowadzeniem zdalnego nauczania w szkołach. Grupa czekała na wyniki.

Początek wiosny przyniósł naszej bardzo dobrą wiadomość. Zespół trzech uczennic: Aleksandry, Darii i Martyny z drugiej klasy matematyczno-geograficznej zakwalifikował się do kolejnego etapu, zajmując czwarte miejsce wśród 9 innych szkół z: Lublina, Chełma, Łukowa, Puław, Radzynia Podlaskiego i Turobina. Finały miały odbyć się pod koniec kwietnia na Wydziale Ekonomicznym UMCS.

Ze względu na epidemię COVID-19 Przewodniczący Komisji wraz z Komisją Konkursową pod koniec maja podjął decyzję zakończenia konkursu na I etapie. W związku z tym finały nie odbyły się, a zespoły uczniowskie, które zakwalifikowały się do II etapu konkursu  otrzymały tytuł finalisty IX Konkursu Statystyczno Demograficznego Sigma Kwadrat. Uczennice i pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy finalisty oraz karty podarunkowe w postaci bonów towarowych.

Program konkursu wymagał bardzo dobrego przygotowania z wiedzy i umiejętności ekonomicznych oraz doskonalenia zdolności w zakresie opisywania, analizy i prognozowania zjawisk ekonomicznych, społecznych i gospodarczych z wykorzystaniem metod statystycznych. Opiekunem merytorycznym zespołu była pani Monika Jarosz – nauczycielka geografii. Cieszy osiągnięcie dziewcząt i życzymy im dalszych sukcesów w nauce.

ZS 2