Statystyczne sukcesy młodzieży z „Chopina”

Początek wiosny przyniósł I Liceum Ogólnokształcącemu w Lubartowie wspaniałą wiadomość. Zespół trzech uczennic: Darii, Mileny i Oli z pierwszej klasy matematyczno-geograficznej zakwalifikował się do kolejnego, finałowego etapu VIII Konkursu Statystyczno-Demograficznego, zorganizowanego przez Polskie Towarzystwo Statystyczne, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Urząd Statystyczny w Lublinie przy wsparciu Narodowego Banku Polskiego. Program konkursu wymagał bardzo dobrego przygotowania z wiedzy i umiejętności ekonomicznych oraz doskonalenia zdolności w zakresie opisywania, analizy i prognozowania zjawisk ekonomicznych, społecznych i gospodarczych z wykorzystaniem metod statystycznych.

Sukces osiągnięty przez uczennice jest znaczący. Do pierwszego etapu przystąpiło ponad 20 zespołów z różnych szkół całego województwa lubelskiego, natomiast do drugiego zakwalifikowało się tylko 10 zespołów. Ostatecznie w finałach rozgrywanych na Wydziale Ekonomicznym UMCS w Lublinie, dziewczęta zajęły szóste miejsce w województwie, przegrywając ze szkołami z Lublina, Chełma, Puław i Krasnegostawu. Opiekunem merytorycznym zespołu jest pani Monika Jarosz – nauczycielka geografii.

Cieszy nas osiągnięcie dziewcząt i życzymy im dalszych sukcesów w nauce.

ZS2