Stowarzyszenie “Dla Ziemi” rozpoczyna kolejny, międzynarodowy projekt  

Anti-racism and Civic Courage Training (ACCT) to międzynarodowy projekt skupiający się na przeciwdziałaniu dyskryminacji (w tym dyskryminacji wielowymiarowej) oraz rasizmowi, ksenofobii i innym formom nietolerancji. Partnerzy projektu mają również na celu przeciwdziałanie przestępstwom z nienawiści i mowy nienawiści w Unii Europejskiej.

W dniach 25 i 26 stycznia 2023 roku partnerzy z Berlina, Hamburga, Kopenhagi, Álory, Sofii   i Bratnika spotkali się w stolicy Niemiec na inauguracji projektu ACCT. Podczas spotkania konsorcjum miało okazję lepiej się poznać i ustalić priorytety działania na okres realizacji projektu, czyli na następne 24 miesiące.

Realizatorzy projektu ACCT szczególny nacisk położą na przeciwdziałanie dyskryminacji, wyrażającej się w postawach antysemickich, antymuzułmańskich i antyromskich oraz na inne formy uprzedzeń.

Aby osiągnąć zamierzone cele, ACCT łączy osoby z różnych środowisk, takich jak organizacje pozarządowe, aktywiści i liderzy społeczności, na szkoleniach z zakresu odwagi obywatelskiej. Szkolenia te mają na celu stworzenie bezpiecznej przestrzeni kontaktu pomiędzy grupami, które są bezpośrednio dotknięte różnymi rodzajami dyskryminacji, a pozostałymi osobami, które będą szkolone w zakresie zapobiegania uprzedzeniom wobec grup marginalizowanych.

W ciągu najbliższych miesięcy konsorcjum będzie pracować nad zaprojektowaniem                  i przetestowaniem szkoleń, zanim zacznie oferować je społecznościom lokalnym. Będzie to jedno z pierwszych działań projektowych, zaplanowanych na najbliższe miesiące.

ACCT finansowany jest ze środków UE i realizuje priorytet zawarty w Programie  „Obywatele, Równość, Prawa i Wartości” (CERV), pod nazwą Walka z nietolerancją, rasizmem, ksenofobią, dyskryminacją, mową nienawiści i przestępstwami z nienawiści”.  

W skład konsorcjum ACCT wchodzą: Comparative Research Network (Berlin, Niemcy)

Inicjatywa Perspekt (Hamburg, Niemcy); Crossing Borders (Kopenhaga, Dania); Imagina (Álora, Hiszpania); Stowarzyszenie „Dla Ziemi” (Bratnik, Polska); Stowarzyszenie na rzecz Uchodźców i Migrantów (Sofia, Bułgaria).

M. Kawa