Strategia Rozwoju Gminy Miasto Lubartów – wypełnij ankietę

Zapraszamy do współpracy przy tworzeniu Strategii Rozwoju Gminy Miasto Lubartów na lata 2021-2035

Gmina Miasto Lubartów przystąpiła do opracowania strategii rozwoju miasta na lata 2021 – 2035, która będzie określać zasoby i potencjały oraz kierunki rozwoju gminy. Dokument
ten stanie się podstawą do prowadzenia przez Gminę Miasto Lubartów polityki
społeczno-gospodarczej w perspektywie do 2035 roku.

W związku z tym Urząd Miasta zwraca się do wszystkich Mieszkańców z prośbą o aktywny udział w pracach nad dokumentem i wypełnienie ankiety, która znajduje się na stronie internetowej UM.

Na odpowiedzi ratusz czeka do dnia 18 lipca 2021 r.

Państwa opinia na temat Gminy Miasta Lubartów jest bardzo cenna. Mieszkańcy mają możliwość wnieść wiele sugestii, które w pozytywny sposób wpłyną na ostateczny kształt Strategii.

Dane z ankiet są pozyskiwane anonimowo. Należy jedynie o podanie podstawowych informacji, pomocnych przy opracowywaniu Strategii.

Red.