Jak będzie wyglądał Lubartów za kolejne 10 lat?

Modernizacja i budowa dróg, zwiększenie terenów zielonych, rozwój potencjału turystycznego czy działania rewitalizacyjne zabytków. To tylko niektóre z celów, za którymi będzie podążał Lubartów w przyszłości. Zawarte są one w Strategii Rozwoju Gminy Miasto Lubartów na lata 2021 -2035. Dokument przyjęli radni na ostatniej sesji Rady Miasta.

Z początkiem każdego nowego roku myślimy o przyszłości – tej najbliższej, jak również tej odległej. Czy zastanawialiście się jak może wyglądać Lubartów w 2035 roku? W jakim kierunku będzie podążał rozwój miasta? Jakie inwestycje powstaną i jak będą żyli mieszkańcy

Między innymi na te pytania ma odpowiadać przyjęta przez radnych, na ostatniej sesji ubiegłego roku Strategia Rozwoju Gminy Miasto Lubartów na lata 2021 -2035. Z dokumentem można zapoznać się pod linkiem https://umlubartow.bip.lubelskie.pl/…/37-270-2021.pdf.

Znajdziemy w nim diagnozę sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej miasta, założenia i cele strategiczne rozwoju miasta w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym, kierunki działań oraz ramy finansowe i źródła finansowania celów i kierunków działań wskazanych w strategii.

Strategia to dokument, który będzie dotyczył wszystkich mieszkańców więc przy jego tworzeniu duże znaczenie miały ich uwagi zgłaszane podczas konsultacji.

– Po zgromadzeniu niezbędnych danych statystycznych, spotkaniach warsztatowych, przeprowadzeniu konsultacji społecznych oraz dyskusjach w poszczególnych zespołach tematycznych powstały konkretne rekomendacje dotyczące rozwoju miasta na lata 2021-2035. Dokument definiuje kierunki działań miasta w sferze gospodarczej, społecznej, infrastrukturalnej i przestrzennej – mówi burmistrz Krzysztof Paśnik.

Wyzwania dla Lubartowa zawarte w strategii to między innymi modernizacja i budowa dróg oraz dążenie do stworzenia miasta kompaktowego, czyli takiego, które rozwija się w sposób zrównoważony racjonalnie wykorzystując przestrzeń i dostępne zasoby. To także rozbudowa ścieżek rowerowych, podjęcie działań związanych ze zwiększeniem terenów zielonych, rozwój terenów inwestycyjnych czy działania rewitalizacyjne w odniesieniu do zabytków.

(KW)