Strażacy będą mieli nową komendę

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie będzie miała nowy budynek. Na ten cel otrzymała w trwały zarząd działkę zlokalizowaną w Wincentowie przy granicy z Miastem Lubartów. Planowane prace budowlane mogą ruszyć w 2018 roku i potrwają do końca 2019 roku.

mapka komenda straży

Cieszę się, że budowa nowych obiektów dla Komendy Straży Pożarnej będzie realizowana – mówi Grzegorz Szyszko, Komendant KP PSP w Lubartowie. –Rozpoczęliśmy od współpracy z wójtem Gminy Lubartów Krzysztofem Kopyściem. Gmina na własny koszt przeprowadziła zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Następnie Starostwo Powiatowe odkupiło działkę od osób prywatnych i otrzymaliśmy 1,30 ha w trwały zarząd, ponieważ taka jest forma prawna tych obiektów. Złożyliśmy wniosek do Zarządu Dróg Wojewódzkich, aby naszą drogą wyjazdową był odcinek dawnej trasy na Firlej, żeby nie wyjeżdżać przez ulicę Północną i osiedle Kopernika. Jeśli chodzi o kwestie finansowe związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej, to w projekcie budżetu na 2017 rok otrzymaliśmy 250 tys złotych. Wstępny koszt inwestycji to około 18 milionów złotych.

Jak wyglądały przygotowania do budowy inwestycji dla KP PSP? W 2010 r. pojawił się pomysł budowy nowych obiektów dla Komendy poza centrum miasta. Została wytypowana wstępna lokalizacja i rozpoczęto działania zmierzające do formalnego przygotowania terenu. Od 2012 roku działkę w Wincentowie przeznaczono pod budowę obiektów KP PSP. Od kolejnego roku działaniami zajęło się Starostwo Powiatowe w Lubartowie i w 2014 roku zakupiło teren, który w bieżącym roku został przekazany na rzecz skarbu państwa. Następnie za zgodą wojewody Komenda Powiatowa PSP w Lubartowie otrzymała go w trwały zarząd. Właścicielem terenu jest skarb państwa, a komenda ma możliwość rozpocząć inwestycję. Taki jest obowiązujący stan prawny dla wszystkich obiektów będących w zasobach KP PSP.

Lubartowska komenda starała się w Komendzie Głównej PSP, aby inwestycję wpisano na listę w ramach „Programu Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020”. Tak też się stało. i to się udało. Na wykonanie dokumentacji projektowej w budżecie na rok 2017 komenda dostała 150 tys. z rządowego programu oraz 100 tys. zł z Urzędu Wojewódzkiego. Szacuje się, że koszt inwestycji może wynieść około 18 mln zł. – Pełna dokumentacja projektowo-techniczna ma powstać w 2017 roku. Po przeprowadzeniu przetargu prace budowlane rozpoczną się w 2018 roku, a ich zakończenie przewidujemy na koniec 2019. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego, aby zamierzenia związane z budową nowego obiektu zostały zrealizowane – dodaje Grzegorz Szyszko. Otwarcie nowej komendy planowane jest w maju 2020 roku na Dzień Strażaka.

Sylwia Nowokuńska