Strażacy ćwiczyli ratownictwo lodowe

 21 stycznia na jeziorze Firlej odbyło się szkolenie w zakresie ratownictwa wodnego na zamarzniętych akwenach. Organizatorem ćwiczeń była Komenda Powiatowa PSP w Lubartowie. Wzięli w nich udział strażacy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Lubartowie oraz 48 druhów z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego w Firleju, Kocku, Uścimowie, Michowie, Jeziorzanach, Ostrówku i Ostrowie Lubelskim. Ćwiczenia miały na celu doskonalenie działań i współpracy pomiędzy ćwiczącymi jednostkami m.in. poprzez: dotarcie ratowników do osoby poszkodowanej oraz jej bezpieczną ewakuację, organizację prac asekuracyjnych ratowników pracujących na lodzie, doskonalenie technik samoratowania w przypadku załamania się lodu. Organizatorzy dziękują władzom samorządowym gminy Firlej, a także członkom OSP Firlej za udostępnienie terenu i profesjonalne przygotowanie obiektu do ćwiczeń.

2 (25)3 (19)4 (14)5 (13)6 (10)

1 (26)