Strażacy liczą na pomoc.

W związku z przypadającą w 2010 r. setną rocznicą powstania systemu ochrony przeciwpożarowej oraz 60 rocznicą powstania Zawodowej Straży Pożarnej na Ziemi Lubartowskiej Komenda Powiatowa PSP w Lubartowie planuje opracowanie monografii tutejszej jednostki. Jednocześnie zwraca się z prośbą do wszystkich osób posiadających w swoich zbiorach stare fotografie, opracowania, a także dokumentację związaną STRAZz historią lubartowskiej ochotniczej i zawodowej straży pożarnej o udostępnienie ww. materiałów w celu ich wykorzystania w monografii. Opracowanie stanowi szansę dla ukazania społeczeństwu nierzadko unikalnych materiałów archiwalnych związanych z działalnością naszych poprzedników. Lubartowscy strażacy liczą i dziękują za pomoc okazaną w przedmiotowej sprawie. Wszystkie udostępnione materiały po uzyskaniu zgody na ich zeskanowanie zostaną zwrócone właścicielom.