Strażacy szkolili się z pierwszej pomocy

Szkolenie z pierwszej pomocy zorganizowano dla druhów Ochotniczych Straży Pożarnych. Zajęcia miały miejsce 16- 17 listopada w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie.9

Szkolenie dla trzech grup ćwiczących prowadzili ratownicy medyczni pełniący dyżury w Pogotowiu Ratunkowym i posiadający odpowiednie uprawnienia.

Jak informuje asp. sztab. Paweł Krupa, oficer prasowy Komendy Powiatowej PSP w Lubartowie, egzamin z wynikiem pozytywnym ukończyło łącznie 44 ratowników OSP z terenu powiatu lubartowskiego.

Jednym z ustawowych obowiązków jednostek ochrony przeciwpożarowej jest prowadzenie działań w zakresie ratownictwa medycznego. Przedmiotowe szkolenie po uzyskaniu odpowiednich uprawnień umożliwia udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia i zdrowia – informuje Krupa.

 

1 2 3 4 5 6 7 8