Studiowanie na WAT, to … prestiż i przywilej

 W ramach współpracy nawiązanej z Wojskową Akademią Techniczną, uczniowie klasy drugiej i trzeciej I LO w Lubartowie o profilu matematyczno- fizycznym oraz technikum informatycznego uczestniczyli w prezentacji oferty edukacyjnej tej renomowanej uczelni. Ofertę zaprezentował absolwent technikum informatycznego, a obecny student II roku Wojskowej Akademii Technicznej, Maciej Pożarowszczyk.

Zapoznał on uczniów z warunkami rekrutacji, opowiedział o życiu codziennym studenta szkoły wojskowej oraz realiami studiowania.

Licealiści i uczniowie technikum dowiedzieli się, że akademia oferuje 12 kierunków studiów wojskowych oraz 25 kierunków studiów cywilnych. Bogata oferta oraz profity płynące z uczenia się na WAT, zachęcają do podjęcia kształcenia na tej uczelni.

            Jako otwarty uniwersytet techniczny uczelnia służy Siłom Zbrojnym, nauce, gospodarce i społeczeństwu. Kształci podchorążych i studentów, rozwija kadrę naukowo- dydaktyczną. Prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe w obszarach nauk ścisłych, technicznych i społecznych, a w szczególności w zakresie techniki wojskowej i technologii bezpieczeństwa. Współpracuje z uczelniami akademickimi w kraju i za granicą.

Studiowanie na WAT to bardzo dużo pracy, wiele wyrzeczeń, ale też prawdziwy prestiż i przywilej. Mamy nadzieję, że kolejni uczniowie ZS nr 2 zasilą szeregi tej uczelni.

ZS2