Stypendia Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2021/2022 dla uczniów II LO

Z przyjemnością informujemy, iż dwoje uczni ów II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie: Magdalena Świrska kl. IIIc oraz Jakub Ścierzyński kl. IIIg zostało uhonorowanych stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2021/2022.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane jest uczniowi szkoły kształcącej w formie dziennej, która umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Stypendium przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

II LO